Motor­monitorering

Produkt

EDCenter

EDCenter, er hjertet av e-line konseptet til International Technology. Det er en moderne motordiagnostisk- skyløsning. Systemet analyserer og diagnostiserer tilstanden på motorene basert på ulike parametre og forutsier begynnende feil fra hvert skip i hele flåten. Systemet analyserer hele tiden drivstofforbruket og angir besparelser som kan oppnås.

Fordeler

  • Effektiviteten av den totale løsningen bidrar til å holde oversikt over tilstanden på motorene og drivstofforbruket med en enkel ”trafikk-lys” indikering på hele flåten.
  • Automatisert multi-brukersystem med stor datainnsamling og analyse av prosessene.

EDCenter endrer vanen av å vente i ukevis for å motta rapporter som skal analyseres. Når alvorlige feil oppstår vil maskinsjef, inspektører, flåtesjef samt eksterne eksperter automatisk bli varslet i en e-post så de kan iverksette umiddelbare tiltak for å sikre energieffektivitet og lavest mulige vedlikeholdskostnader. Rederiet velger selv hvem som skal være en del av denne varslingsrutinen.

Spørsmål om motor­monitorering?

Ring Jostein478 12 644

Om produsenten

International Technology offers a complete engine diagnostic and validation package as a total solution called e-line.

The unique e-line concept of International Technology supports ship owners and managers to improve engine efficiency and maximise profitability. It offers a leading edge technology to measure the engine performance and specific fuel consumptions across the entire fleet.