Motor­monitorering

Produkt

DocGate 732 e-line

DocGate e-732 er en kostnadseffektiv og robust permanent flerkanals online datainnsamlingsenhet med alarmfunksjon.

Systemet krever ikke en datamaskin i maskinrommet. DocGate kobles via Ethernet til en ekstern arbeidsstasjon i kontrollrommet. Systemet kjører med DocSoft e-3 analysesoftware for permanent motorovervåkning med visuell og akustisk alarmdeteksjon.

DocGate e-732 er designet for permanent 24/7 installasjon i røft maskinrommiljø. Systemet kan også kobles opp mot en trådløs tablet-PC slik at man ser direkte hva som skjer når man foretar en justering eller en komplett motorbalansering.

Spørsmål om motor­monitorering?

Ring Jostein478 12 644

Om produsenten

International Technology offers a complete engine diagnostic and validation package as a total solution called e-line.

The unique e-line concept of International Technology supports ship owners and managers to improve engine efficiency and maximise profitability. It offers a leading edge technology to measure the engine performance and specific fuel consumptions across the entire fleet.