Transporttest

Transportloggere

Spørsmål om transporttest?

Ring Roar957 89 987

SAVER feltinstrumenter kan måle og registrere titusenvis av hendelser under transport eller i brukermiljøer. De innsamlede data gir deg mulighet for vurdering og karakterisering av både dynamiskedata for sjokk og vibrasjon samt miljødata som fuktighet, temperatur og trykk. Lansmont sine produkter spenner seg fra måleinstrumenter som overvåker og lagrer data når hendelser inntreffer, til måleinstrumenter som lagrer data for tusenvis av støt og vibrasjoner. Dette åpner for detaljert karakterisering og analyse av påkjenninger under transport eller i brukermiljøer.