Forsiden

Industri & Kvalitetsovervåkning

Spørsmål?

Ring Roar957 89 987

Industri 4.0 er et innarbeidet begrep den 4de industri revolusjonen, der man automatisk skal kvalitetskontrollere og fjerne komponenter som ikke er i henhold til gjeldene kvalitetskrav, dette skal man gjøre så tidlig som mulig i prosessen. Dette gir produksjons besparelse og høy kunde tilfredshet.

Et integrert produksjonsmonitorering system er viktig for mange firma for å oppnå en høyere kvalitet, produktivitet, sporbarhet på produkter og bli mer kosteffektive. Sensorer og system fra Kistler hjelper industrien med å overvåke produksjonen, dette for å holde høyest mulig kvalitet og å sortere ut produkter på tidligste mulig stadier der produktet er utenfor angitte kvalitets normer.

Måling av kraft, trykk, akselerasjon og andre variabler er grunnlaget for å optimalisere enkle grep i produksjonsprosessen som til slutt gir et bedre resultat og bedre kvalitet.