Transporttest

Drop

Spørsmål om transporttest?

Ring Roar957 89 987

Droptesting bestemmer evnen en pakke har til å tåle støtene den utsattes for under håndtering og transport. Lansmont Drop Test Systemer er gullstandarden for nøyaktig og repeterbar droptesting. Hver eneste droptester som blir produset kalibreres på fabrikken for å sikre at det overholder industrispesifikasjoner.