Motor­monitorering

Produkt

DocSoft

DocSoft e-3 er en kraftig software som online samler inn alle motorparametere fra forskjellige systemer. DocSoft e-3 vurderer og analyserer samtlige parametrer og bruker dette til å forutsi begynnende feil. DocSoft fungerer også som alarmovervåkingssystem for motoren med mulighet til å kommunisere med alarmsystemet på skipet. DocSoft sender alle motordata til EDCenter for å informere inspektør / teknisk sjef via e-post om unormale tilstander på fartøyet. Denne funksjonen sikrer at umiddelbare tiltak kan iverksettes på alle nivåer for å sikre energieffektivitet og lave vedlikeholdskostnader.

Fordel

DocSoft i sammen med EDCenter gir en rask oversikt over tilstanden for hele flåten. Man vil enkelt se hvor man trenger tiltak, og systemet gir en anbefaling til feilkorrigering. Trendanalysen gir også en god indikasjon på feil som er i ferd med å utvikle seg, og man kan være i forkant av problemene.

Med DocSoft endres arbeidsflyten. I stedet for å vente i uker eller måneder på en ekstern analyse så gir DocSoft resultatet direkte.

Spørsmål om motor­monitorering?

Ring Jostein478 12 644

Om produsenten

International Technology offers a complete engine diagnostic and validation package as a total solution called e-line.

The unique e-line concept of International Technology supports ship owners and managers to improve engine efficiency and maximise profitability. It offers a leading edge technology to measure the engine performance and specific fuel consumptions across the entire fleet.