Motor­monitorering

Produkt

DocPad e-line

DocPad e-603 / DocPad 2 e-623 starter en ny æra av tablet-baserte motoranalysesystemer. Det nye bærbare singelsylinder (off-line) overvåkingssystemet består av en datainnsamlingsenhet i kombinasjon med en moderne tablet PC.

Systemet er en del av den nye "e-line" serien, som inkluderer en komplett løsning fra data som fanges opp med en automatisk motorrapport samt en automatisk motoranalyseprogramvare (se DocSoft e-3). I det unike skybaserte motordiagnostisksenteret, kalt "EDCenter", blir data automatisk analysert og sammenstilt til en flåteoversikt.

Spørsmål om motor­monitorering?

Ring Jostein478 12 644

Om produsenten

International Technology offers a complete engine diagnostic and validation package as a total solution called e-line.

The unique e-line concept of International Technology supports ship owners and managers to improve engine efficiency and maximise profitability. It offers a leading edge technology to measure the engine performance and specific fuel consumptions across the entire fleet.